/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Een bankgarantie bij RAW-raamovereenkomsten?

Bij het aangaan van een traditioneel RAW bestek wordt de aannemer meestal gevraagd een bankgarantie af te geven. Conform de UAV 2012 (paragraaf 43a) is de hoogte van de zekerheidsstelling (bankgarantie) vastgesteld op 5% van de aannemingssom. Bij een...

Ojee, deze bestekspost staat niet in de raamovereenkomst!

Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om zoveel mogelijk besteksposten in een RAW-raamovereenkomst op te nemen. Maar wat als toch net die ene post er niet in zit? Ik adviseer onze opdrachtgevers om goed na te denken over de werkzaamheden die op basis van de...

Met deze tip bespaar je duizenden euro’s…

Je hebt een RAW-raamovereenkomst aanbesteed en de inschrijfbescheiden gecontroleerd. De laagste inschrijver heeft hoge eenheidsprijzen ingediend, maar daar staat een forse korting in zijn inschrijvingsstaat tegenover. Dat is mooi, maar moet je daar zo blij mee zijn?...

EMVI bij een RAW-raamovereenkomst. Hoe doe ik dat?

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 (ingangsdatum 1 april 2013) moeten opdrachtgevers inschrijvingen ook beoordelen op vooraf opgestelde kwaliteitscriteria. Inmiddels geven de meeste opdrachtgevers hier gehoor aan en traditionele RAW bestekken worden ook...