/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Dat een RAW-raamovereenkomst anders is dan een traditioneel RAW bestek is inmiddels wel bekend. Maar waar kun je als aannemer nou je kosten voor het aan- en afvoeren van het materieel kwijt? En hoe ga je hier tijdens de uitvoering mee om?

In bestekken waarop de Standaard RAW Bepalingen 2020 van toepassing is, worden vaak ‘9 posten’ toegevoegd aan het bestek om de aan- en afvoerkosten te verrekenen. Bij RAW-raamovereenkomsten kan dit niet, want de ‘9-posten’ bevatten een percentage ten opzichte van het subtotaal. In de Standaard RAW Bepalingen zijn hiervoor standaard besteksposten aan de ‘catalogus resultaatsbeschrijvingen’ toegevoegd, zodat iedereen hier gebruik kan maken.

Het gaat hierbij om het aanvoeren, het verplaatsen, het afvoeren en het mobiliseren van materieel (RAW hoofdcode 01.21.21 t/m 01.21.24).

Verwijs naar werkzaamheden

Het CROW adviseert geen specifieke materieelstukken te omschrijven in deze besteksposten, maar een verwijzing naar de werkzaamheden op te nemen waarvoor het materieel ingezet moet worden. Hierdoor behoudt de aannemer de vrijheid van uitvoeringswijze. Aan de hand van de besteksposten moet je dus kritisch kijken welke werkzaamheden je kunt onderscheiden waarvoor een specifieke uitrusting aan materieel nodig kan zijn. Enige praktische kennis over de uitvoering is hierbij wel een pré.

De posten aan- en afvoer en verplaatsen van materieel spreken voor zichzelf. Mobilisatiekosten wil niet veel meer zeggen dan het aanvoeren, opstellen en weer afvoeren van het materieelstuk. Deze zijn alleen van toepassing als er geen verplaatsing van materieel wordt verwacht.

Deelopdrachten

Het is ook van belang om in de overeenkomst aan te geven hoe je als opdrachtgever tijdens de uitvoering omgaat met het verstrekken van deelopdrachten en hoe je per deelopdracht de aan-/afvoer- en mobilisatiekosten wilt verrekenen.

Mijn advies

Geef je bijvoorbeeld in één keer opdracht voor meerdere deelopdrachten (en dus ook meerdere (deel)locaties) tegelijk, dan kun je aangeven dat de aan- en afvoerkosten maar één keer voor de gehele bundeling van deelopdrachten wordt verrekend. Voorwaarde is uiteraard wel dat de aannemer de deelopdrachten aaneengesloten kan en mag uitvoeren.

Ook dien je aan te geven vanaf welke onderlinge afstand tussen de verschillende deelopdrachten de aannemer recht heeft op verrekening van de verplaatsingskosten. Ik adviseer een staffel op te nemen voor de diverse verplaatsingsafstanden. De staffel moet je dan wel afstemmen op de te verwachten verplaatsingsafstanden binnen het areaal waar de werkzaamheden plaats moeten vinden.

 

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02