/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Je hebt een RAW-raamovereenkomst aanbesteed en de inschrijfbescheiden gecontroleerd. De laagste inschrijver heeft hoge eenheidsprijzen ingediend, maar daar staat een forse korting in zijn inschrijvingsstaat tegenover.

Dat is mooi, maar moet je daar zo blij mee zijn?

Of je er blij van wordt is onder andere afhankelijk van wat er in de raamovereenkomst over is vastgelegd.

Artikel 01.21.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 zegt hier het volgende over:

‘Het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor ‘korting’ is niet van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen’.

Met andere woorden. Als de overeenkomst voor één jaar wordt gegund met de mogelijkheid tot verlenging, dan geldt de korting alleen bij inschrijving en dus alleen in het eerste contractjaar. De daar opvolgende contractjaren is de korting dus NIET van toepassing.

Dit betekent dat een inschrijver bij aanbesteding wellicht de goedkoopste is door de gegeven korting, maar over de maximale looptijd van 4 jaar (inclusief eventuele verlengingen van de raamovereenkomst) gezien dus significant duurder kan zijn dan zijn opvolger(s). Uiteraard kun je er altijd voor kiezen om niet te verlengen.

Wat kun je er aan doen?

Er zijn een aantal mogelijkheden om dit risico uit te sluiten:

  • Vermeld in Deel 3 van de overeenkomst dat in afwijking op artikel 01.21.04 van de Standaard 2020 eventuele kortingen wel van toepassing zijn bij verlengingen;
  • Vermeld in het bestek dat kortingen in de inschrijvingsstaat niet zijn toegestaan;
  • Besteed de overeenkomst direct voor meerdere jaren aan, waardoor de korting wel voor de duur van de contractperiode van toepassing is.

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02