/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om zoveel mogelijk besteksposten in een RAW-raamovereenkomst op te nemen. Maar wat als toch net die ene post er niet in zit?

Ik adviseer onze opdrachtgevers om goed na te denken over de werkzaamheden die op basis van de raamovereenkomst uitgevoerd moeten worden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst.

Vaak worden besteksposten toegevoegd ‘omdat ze er dan maar in staan’. Resultaat is een inschrijvingsstaat van misschien wel 30 pagina’s lang die voor de aannemer bijna niet is te calculeren en die tijdens de uitvoering niet werkbaar blijkt. Hoe gerichter posten in de raamovereenkomst worden opgenomen, hoe werkbaarder het contract is. Hoe goed je als opdrachtgever ook nadenkt over de uit te voeren werkzaamheden het kan altijd voorkomen dat er een bestekspost ontbreekt in de raamovereenkomst.

In de Standaard RAW Bepalingen 2020 zijn mogelijkheden opgenomen om besteksposten toe te voegen aan een deelopdracht. De Standaard zegt hier in artikel 01.21.06 lid 01 het volgende over:

“Aan een te verstrekken deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende werkzaamheden worden toegevoegd.”

Het is dus altijd mogelijk om die ene bestekspost alsnog toe te voegen.

De Standaard maakt wel onderscheid tussen toe te voegen besteksposten en hoe je er mee om moet gaan. Zo kun je een bestekspost toevoegen aan de raamovereenkomst of aan een afzonderlijke deelopdracht. In lid 02 staat hierover het volgende:

“Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ van toepassing”

Let op:
Voeg je dus een bestekspost toe die onderdeel wordt van de RAW-raamovereenkomst, dan betekent dit dus dat de door de aannemer bij inschrijving gegeven korting NIET van toepassing is!  

Deze optie zou ik dus pas gebruiken als ik echt een veel voorkomende bestekspost ben vergeten op te nemen in de overeenkomst.

Komt een bestekspost een enkele keer voor, dan kun je ook een bestekspost aan een afzonderlijke deelopdracht toevoegen. In lid 03 van de Standaard staat hierover het volgende:

“Als de in lid 01 bedoelde bestekposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen uitgevoerd.”

Let ook nu weer op:
Wanneer je dus een bestekspost aan een afzonderlijke deelopdracht toevoegt, wordt deze verrekend tegen de overeengekomen prijs per eenheid. Punt. De percentages voor ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’ en ‘korting’ zijn allen niet van toepassing!

De eenmalige projectkorting is bedoeld als bestekspost waarop de inschrijver een korting kan geven om de opdracht binnen te slepen. Het wordt niet proportioneel geacht dat de projectkorting ook wordt doorberekend over bedragen waarover na opdracht afspraken zijn gemaakt.

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02