/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om zoveel mogelijk besteksposten in een RAW-raamovereenkomst op te nemen. Maar wat als toch net die ene post er niet in zit?

Ik adviseer onze opdrachtgevers om goed na te denken over de werkzaamheden die op basis van de raamovereenkomst uitgevoerd moeten worden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst.

Vaak worden besteksposten toegevoegd ‘omdat ze er dan maar in staan’. Resultaat is een inschrijvingsstaat van misschien wel 30 pagina’s lang die voor de aannemer bijna niet is te calculeren en die tijdens de uitvoering niet werkbaar blijkt. Hoe gerichter posten in de raamovereenkomst worden opgenomen, hoe werkbaarder het contract is. Hoe goed je als opdrachtgever ook nadenkt over de uit te voeren werkzaamheden het kan altijd voorkomen dat er een bestekspost ontbreekt in de raamovereenkomst.

In de Standaard RAW Bepalingen 2015 is een mogelijkheid opgenomen om posten toe te voegen aan de raamovereenkomst. De Standaard zegt hier in artikel 01.21.06 lid 01 het volgende over:

“Aan een raamovereenkomst kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende werkzaamheden tegen overeengekomen prijzen per eenheid worden toegevoegd.
Op de overeengekomen prijzen per eenheid zijn de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico van toepassing.
Deze besteksposten worden onderdeel van de RAW-raamovereenkomst.”

Het is dus altijd mogelijk om tijdens de uitvoering tegen overeengekomen prijzen besteksposten aan een deelopdtracht toe te voegen. Deze besteksposten maken vervolgens onderdeel uit van de raamovereenkomst.

Let op!

De door de aannemer bij inschrijving gegeven korting is echter niet van toepassing op de overeengekomen prijs per eenheid van de toegevoegde bestekspost! De eenmalige projectkorting is bedoeld als bestekspost waarop de inschrijver een korting kan geven om de opdracht binnen te slepen. Het wordt niet proportioneel geacht dat de projectkorting ook wordt doorberekend over bedragen waarover na opdracht afspraken zijn gemaakt.

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02