/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Je hebt een deelopdracht verstrekt en moet deze nu met de aannemer gaan afrekenen. Waar moet ik op letten en wat zijn de spelregels hierbij?

Bij een traditioneel bestek hoort een inschrijvingsstaat met daarop vermeld de werkzaamheden, de hoeveelheden en de prijs per eenheid. Door de prijs per eenheid te vermenigvuldigen met de hoeveelheid resultaatsverplichting krijg je de totale prijs voor de werkzaamheden genoemd in de betreffende bestekspost. Heel duidelijk allemaal. Daarnaast staat op de inschrijvingsstaat achter de hoeveelheid resultaatsverplichting nog de letter V, N of A. 

De verklaring

Door een ‘V’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03.03 van de Standaard 2020.

Door een ‘N’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een ‘A’ is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard 2020.

“Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld”.

Net even anders

Bij een RAW-raamovereenkomst is bovenstaande net even iets anders geregeld. In de inschrijvingsstaat staat achter de hoeveelheid resultaatsverplichting de letter ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is. Bij het opstellen van een deelopdracht vervallen de fictieve hoeveelheden en daarmee dus ook de ‘F’ in de inschrijvingsstaat. Op de te verstrekken deelopdrachten zijn nagenoeg dezelfde regels van toepassing als op een traditioneel bestek, echter zijn er een paar wijzigingen.

Bij een deelopdracht

In een deelopdracht heb je alleen nog de keuze tussen een verrekenbare resultaatsverplichting (‘V’) en een te accorderen resultaatsverplichting (‘A’). De kenmerken ‘F’ en ‘N’ zijn niet toegestaan.

Bij het afrekenen van een deelopdracht moet je rekening houden dat de 10% regeling conform paragraaf 39 lid 2 t/m 5 van de UAV 2012, zoals die bij traditionele bestekken van toepassing is, niet voor deelopdrachten van kracht is. Dat wil zeggen dat ALLE hoeveelheden (ongeacht een onder- of overschrijding) worden verrekend tegen de vooraf overeengekomen prijs per eenheid.

Mijn advies

Ga als opdrachtgever samen met de aannemer naar buiten om ter plaatse de deelopdrachten op te stellen. Van belang hierbij is om zowel de werkzaamheden als de hoeveelheden samen te bepalen. Op deze manier kunnen er tijdens uitvoering weinig tot geen verrassingen ontstaan.

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02