/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 (wijzigingsdatum 1 juli 2016) moeten overheidsopdrachten worden aanbesteed volgens het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (hierna te noemen: EMVI) vastgesteld op basis van:

  • laagste prijs
  • beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)
  • laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (Laagste KBK)

Bij traditionele RAW bestekken wordt regelmatig het gunningscriterium vastgesteld op basis van BPKV, maar hoe gaat dit nu bij raamovereenkomsten? De aard en omvang van het uit te voeren werk is immers nog niet volledig duidelijk. Neem als voorbeeld de planning, deze wordt vaak pas tijdens de uitvoering overeengekomen.

Heb je als opdrachtgever bij een traditioneel RAW bestek al moeite om BPKV-criteria te bedenken? Dan zit je wellicht bij RAW-raamovereenkomsten al helemaal met de handen in het haar. Bij het toepassen van de RAW systematiek zijn al heel veel zaken geregeld. Daarnaast zijn de zogenaamde transactiekosten (kosten die de inschrijver en opdrachtgever moeten maken voor het indienen en beoordelen van aanbiedingen) vaak erg hoog, doordat meestal een plan van aanpak wordt gevraagd van de inschrijver.

Om toch op basis van BPKV te kunnen aanbesteden (en de transactiekosten laag te houden), pas ik vaak de EMVI-prestatiemeting toe bij raamovereenkomsten.

Wat is EMVI prestatiemeting?

Met EMVI-prestatiemeting meet je als opdrachtgever hoe betrouwbaar de aannemer de overeenkomst nakomt. Bij inschrijving biedt de aannemer aan hoe goed hij tijdens de uitvoering gaat presteren. Hij hoeft hiervoor alleen maar een extra inschrijvingsbiljet in te dienen waarop hij middels een percentage (lees raspportcijfer) aangeeft hoe goed hij tijdens de uitvoering gaat presteren. Hoe hoger het rapportcijfer is dat hij aanbiedt, des te groter het fictieve voordeel bij aanbesteding zal zijn en des te groter de kans is dat hij het werk aanneemt.

Na opdrachtverlening past de opdrachtgever lopende het werk de prestatiemeting toe. De daadwerkelijke prestatie wordt tijdens de uitvoering vergeleken met de aangeboden prestatie. Als de aannemer beter scoort dan hij heeft aangeboden ontvangt de aannemer een bonus. Als de aannemer slechter scoort dan het aangeboden prestatieniveau dan volgt er een boete.

Wanneer gebruik je EMVI-prestatiemeting?

Je gebruikt EMVI-prestatiemeting wanneer je een aannemer wilt die dagelijkse ergernissen en fouten op het werk voorkomt. Het resultaat van EMVI-prestatiemeting is het behalen van een hogere product- en proceskwaliteit, minder ergernissen tijdens uitvoering en meer grip op de aannemer.

Veel opdrachtgevers zijn blij met de EMVI-prestatiemeting omdat ze nu ook bij RAW-bestekken over een doeltreffend EMVI-criterium beschikken, waarbij ook nog eens voldaan wordt aan de Aanbestedingswet.

Het mooiste van EMVI-prestatiemeting is dat het aannemers gedurende de hele uitvoering motiveert om een goede kwaliteit te blijven leveren. Ik zie in de markt dat plannen van aanpak tijdens de uitvoering toch te weinig aandacht krijgen en vaak in een lade verdwijnen. De EMVI prestatiemeting zorgt ervoor dat er tijdens de uitvoering zowel vanuit de opdrachtgever als de aannemer aandacht blijft voor de kwaliteit!

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02